Sprememba pravnih obvestil, sprememba pri cenah SMS sporočil

03.01.2022

Radi bi vas posebej obvestili na uporabo ID-jev pošiljateljev (napisov, ki se namesto vaše telefonske številke uporabljajo za pošiljatelja).

Tukaj zaradi sprememb na nivoju vseh slovenskih mobilnih operaterjev prihaja do večjih sprememb. Tako za nas (SMSapi.si oz. Ms3 d.o.o.) kot za vas pa to pomeni spremembo cene takšnega SMS sporočila.


Po novem torej glede na izbiro ID-ja pošiljatelja obstaja razlikovanje med nacionalnimi SMS sporočili in mednarodnimi SMS sporočili.

Glede pošiljateljev je definicija sledeča: A2P SMS sporočilo velja za nacionalno v primeru, ko je pošiljatelj poslovni subjekt, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, je vpisan v Poslovni register Agencije Republike Slovenije in ima dodeljeno slovensko davčno številko ter seveda pri uporabi običajne slovenske mobilne telefonske številke.

V kolikor je vaš ID pošiljatelja ime vašega poslovnega subjekta oz. je mogoče enostavno prepoznati ime vašega poslovnega subjekta, je sporočilo nacionalne narave in se obračunava pod enakimi pogoji kot doslej. To pomeni, da je vsak SMS do dolžine 640 znakov zaračunan kot 1 SMS kredit.

V nasprotnem primeru je tak SMS mednarodne narave in se obračunava kot promet za tujino z obračunskim faktorjem 5. Dolžina za obračun SMS sporočila tako ni 640 znakov ampak standardnih 160 znakov, kar pri daljših sporočilih predstavlja dodaten faktor pri obračunu.

Primer: Če je vaša nakupna cena SMS kredita 0,03 EUR in vaš SMS dosega dolžino 400 znakov (efektivno 3 dolžine standardnega SMS sporočila), se za mednarodni SMS obračuna 0,03 EUR * 5 * 3 = 0,45 EUR. Cena je brez DDV.

Alternative

Ker za marsikatero podjetje takšno obračunavanje že presega predviden budžet, vam je na voljo več rešitev:

  • Prilagoditev vsebine, da ta dosega manjše število znakov in gre pri tem za manjši faktor zaradi količine SMS-ov - optimizacija cene mednarodnega SMS-a
  • Prilagoditev ID-ja pošiljatelja na takšnega, ki predstavlja ime vašega podjetja oz. je ime enostavno prepoznano in posledično obračun kot nacionalni SMS
  • Uporaba telefonske številke namesto ID-ja pošiljatelja, kar prav tako pomeni obračun kot nacionalni SMS.

Obračun SMS sporočil pod novimi pogoji stopi v veljavo 1.2.2022. Obračun bo potekal samodejno in reklamacije sporočil, ki pod temi pogoji ustrezajo novi definiciji mednarodnega sporočila, ne bodo mogoče. Smo pa seveda na voljo za usmeritev in optimizacijo porabe vaših SMS kreditov.

Na spodnjem naslovu so na voljo nova pravna obvestila, ki vključujejo tudi pojasnila enega od slovenskih mobilnih operaterjev. Za dodatna vprašanja smo na voljo na naši podpori: 0590 53 901, podpora@ms3.si.

https://www.smsapi.si/pravna-obvestila

Kljub stalnim spremembam na področju komunikacij vam poskušamo zagotavljati kar najboljšo storitev in izkušnjo.Lp, Ekipa Smsapi.si

Nazaj